Palvelut

 • Lukot
 • Helat
 • Sähköinen lukitus
 • Kulunvalvonta / Työajanseuranta
 • Oviautomatiikka
 • Videovalvonta
 • Murtohälytyslaitteet
 • Paloilmoitinlaitteet
 • Ovipuhelimet
 • Savunpoistoavaajat
 • Valvotut hälytyksien siirtoyhteydet (ISJ IsmoD4)
 • Hätäkeskukset
 • Vartiointiliikkeet
 • Verkko, DSL, GSM/GPRS/3G liitännät
 • EN50136 standardin mukaisesti