Valvottu hälytyksensiirto

IsmoD4®

IsmoD4® – järjestelmä koostuu hälytyspistelähettimestä ja keskusyksiköstä. Hälytyspistelähetin asennetaan valvottavaan kohteeseen ja siihen kytketään valvottavat hälytykset. Hälytykset siirretään hälytyspistelähettimeltä keskusyksikölle, joka puolestaan siirtää hälytykset haluttuun valvomoon ja / tai puhelimeen. Hälytyspistelähettimen ja keskusyksikön välinen yhteys on myös valvottu ja yhteyden katketessa siitä saadaan linjavikahälytys. Valvontaväli voidaan määritellä vapaasti.

Miksi IsmoD4®?

Ismokaavio1
  • Viranomaishyväksytty (D4, M4, T6, A4, S2c ja I3)
  • Verkossa ei tarvita erillisiä spesifisiä laitteita
  • Globaali, rajoittamaton ja operaattoreista riippumaton järjestelmä
  • Linjavalvonta-aika määriteltävissä
  • Standardiprotokollat ja -rajapinnat
  • Useita eri mediavaihtoehtoja, erityisesti langattomuus

Hämeen Lukko Oy:n IsmoD4® -tiedonsiirtolaitteistojen hovitoimittaja Telcont Oy (redefining secure transmission) on teknologiavetoisena tuotekehittäjänä yksi alan edelläkävijöistä. Yritys on koko ajan aktiivisesti kehittämässä sovelluksia uusimman standardoidun tiedonsiirtoteknologian hyödyntämiseen liiketoiminnassaan, mm. hälytys- ja tilatietojen siirtäminen IP- ja GSM-verkoissa. Yrityksen osaamisesta ja pioneerityön laadusta kertoo 5 sille myönnettyä tietoliikennepatenttia hälytysten siirtämiseen avoimissa julkisissa verkoissa.